menu
 
(0)
 
Het Geld Van Robinson Crusoe Populaire Uiteenzetting Omtrent Den Oorsprong En Het Gebruik Van Geld ALS Ruilmiddel
by Wells, David Ames

Overview -
Uittreksel: ...hadden opgelost, waarmee de wereld al zoo lang verlegen was geweest, nl. "Hoe kan je je pannekoek opeten en tegelijkertijd behouden?" En om nog nader toe te lichten, hoe algemeen deze opvatting was doorgedrongen mag vermeld worden, dat enkelen der meest populaire boeken, die omstreeks dezen tijd op het eiland werden uitgegeven de volgende beteekenisvolle titels droegen: "Staatsschuld een Nationale Zegen." "Betaal niet wat Gij Verschuldigd zijt, een zekere Weg om Rijk te worden." "Trek aan uw schoenveters, de beste manier om Vooruit te komen in de Wereld," enz. Ongetwijfeld werd de bevolking van het eiland nog sterker in haar waan gestijfd door de omstandigheid, dat deze nieuwe Staats-betalingsbeloften, hoewel zij geen vermeerdering van bezit beteekenden of een bepaald equivalent waren van eenig voorwerp in het bijzonder, daarom toch niet tegelijkertijd onbruikbaar werden als ruilmiddelen. 82 Integendeel fungeerden zij even goed als het oude papiergeld, als arbeid-uitsparende werktuigen in dien zin, dat zij soortgelijk werk verrichten als een schip of een locomotief, n.l. het opheffen van de nadeelen van hinderlijke afstanden tusschen producent en consument. Maar doordat het nieuwe papiergeld werd een vertegenwoordiger van een te betalen schuld inplaats van een middel om een schuld te betalen, verloor het onmiddellijk de belangrijkste eigenschap, die een goede geldsoort behoort te hebben, daar het ophield een algemeen equivalent te zijn, of op zichzelf een voorwerp van waarde in den handel; en daardoor werd het feitelijk onmachtig om werkelijk de functie te vervullen van een standaard of maatstaf om de onderlinge waarde van andere dingen te schatten; in dit opzicht was het al even onbruikbaar als een schip zonder roer of een locomotief zonder rails om op te rijden. Wie het roer van een schip wegneemt of de rails opbreekt v

  Read Full Product Description
 
Hard cover
$36.64

In Stock with our New/Used Market Vendor. Allow up to 30 days for delivery. Tracking is not available for this item.

FREE Shipping is not available for this item.help

 
 

Seller Information

Alibris
Sparks, NV, USA

Het Geld Van Robinson Crusoe Populaire Uiteenzetting Omtrent Den Oorsprong En Het Gebruik Van Geld ALS RuilmiddelHet Geld Van Robinson Crusoe Populaire Uiteenzetting Omtrent Den Oorsprong En Het Gebruik Van Geld ALS Ruilmiddel (Hard cover)
Pub. Date: 2013
Publisher: Tredition Classics
Price: $45.79
Seller: Ria Christie Books, Uxbridge, MIDDLESEX, GBR
Condition: New.
Notes: Text in Dutch/Flemish. Sewn binding. Cloth over boards. 132 p.
 
 
 

More About Het Geld Van Robinson Crusoe Populaire Uiteenzetting Omtrent Den Oorsprong En Het Gebruik Van Geld ALS Ruilmiddel by Wells, David Ames
 
 
 
Overview

Uittreksel: ...hadden opgelost, waarmee de wereld al zoo lang verlegen was geweest, nl. "Hoe kan je je pannekoek opeten en tegelijkertijd behouden?" En om nog nader toe te lichten, hoe algemeen deze opvatting was doorgedrongen mag vermeld worden, dat enkelen der meest populaire boeken, die omstreeks dezen tijd op het eiland werden uitgegeven de volgende beteekenisvolle titels droegen: "Staatsschuld een Nationale Zegen." "Betaal niet wat Gij Verschuldigd zijt, een zekere Weg om Rijk te worden." "Trek aan uw schoenveters, de beste manier om Vooruit te komen in de Wereld," enz. Ongetwijfeld werd de bevolking van het eiland nog sterker in haar waan gestijfd door de omstandigheid, dat deze nieuwe Staats-betalingsbeloften, hoewel zij geen vermeerdering van bezit beteekenden of een bepaald equivalent waren van eenig voorwerp in het bijzonder, daarom toch niet tegelijkertijd onbruikbaar werden als ruilmiddelen. 82 Integendeel fungeerden zij even goed als het oude papiergeld, als arbeid-uitsparende werktuigen in dien zin, dat zij soortgelijk werk verrichten als een schip of een locomotief, n.l. het opheffen van de nadeelen van hinderlijke afstanden tusschen producent en consument. Maar doordat het nieuwe papiergeld werd een vertegenwoordiger van een te betalen schuld inplaats van een middel om een schuld te betalen, verloor het onmiddellijk de belangrijkste eigenschap, die een goede geldsoort behoort te hebben, daar het ophield een algemeen equivalent te zijn, of op zichzelf een voorwerp van waarde in den handel; en daardoor werd het feitelijk onmachtig om werkelijk de functie te vervullen van een standaard of maatstaf om de onderlinge waarde van andere dingen te schatten; in dit opzicht was het al even onbruikbaar als een schip zonder roer of een locomotief zonder rails om op te rijden. Wie het roer van een schip wegneemt of de rails opbreekt v

This item is fulfilled by our new and used marketplace. For more information, view our glossary of terms and abbreviations.
 
Details
  • PID: 13179857950
  • ISBN-13: 9783849541699
  • Publisher: Tredition Classics
  • Seller: Alibris
    Condition: New.
    Notes: Text in Dutch/Flemish. Sewn binding. Cloth over boards. 132 p. Contains: Illustrations, black & white.